Velkommen til Stilla barnehage!

Stilla Barnehage ble etablert i 1988 og er en privat barnehage med beliggenhet midt på Kjelsås i Oslo. Barnehagen er liten og oversiktlig med 35 plasser for barn i alderen
1-6 år. I Stilla er vi opptatt av å skape en god hverdag preget av trygghet, tillit, trivsel og tilhørighet.